iepirkuma_noteikumi_ehokardiografisko_izmeklejumu_nodrosinansana-1