Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde, ID Nr. VS 2019/22