Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde, id. nr. vs 2019/26