Iepirkuma procedūras kopsavilkums_14.12.2018. .doc