Dažādu medicīnisko materiālu iegāde un piegāde, ID NR. VS 2018/20