Daudzfunkcionāla EKG holtera un assinspiediena monitorēšanas holtera iegāde un piegāde, id nr vs 2020/11