Darbinieku veselības apdrošināšana, id nr. vs 2021/22