Darbinieku veselības apdrošināšana, id nr. vs 2019/20