Covid-19 intensīvās terapijas palātas aprīkojuma iegāde, id nr. VS 2021/9/SP