Centrālās pacientu monitorēšanas sistēmas iegāde, id nr. vs 2022/42