„Būvdarbi – ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” (Jumaras ielā 195, Valmiera)”