Būvdarbi – Energoefektivitātes paaugstināšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” ēkā