Bipolārā rezektoskopa komplekta uroloģisko manipulāciju veikšanai iegāde un piegāde, id nr. vs 2019/30