iepirkuma_noteikumi_arstu_specialistu_pakalpojumu_nodrosinasana-1