Ārstu speciālistu pakalpojumu nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”