Ārstu speciālistu pakalpojumu iepirkums Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”