Apspriede ar piegādātājiem: Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūve