1. un 2.drošības grupas medicīnisko ierīču drošības un veiktspējas pārbaude