1., 2. un 3. prioritāri vakcinējamās personu grupas