Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros 2020. gadā