Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana sadarbības partnera ietvaros.