Vidzemes slimnīcas Energoefektivitātes analīzes pārskats par 2019.gadu