Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumufinansejums_2016