Neauditēts saīsinātais starppreioda pārskats par 9 mēnešiem