Neauditēts saīsinātais stapperiodu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-30.septembri