Neauditētais saīisnātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem