SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „VIDZEMES SLIMNĪCA” ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI