Informācija par SIA “Vidzemes slimnīca” 2019.gadā veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā