2017.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā