Ziedot

Aicinām ikvienu ziedot Vidzemes reģiona iedzīvotāju veselības veicināšanai, veselības aprūpes kvalitātes celšanai un pieejamības nodrošināšanai.

Veicot ziedojumu, lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.

REKVIZĪTI:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Vidzemes slimnīca”

Adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4101

Reģ. Nr 40003258333


KONTI:


A/S DnB Banka

kods: RIKOLV2X

konts: LV87 RIKO 0002 0107 1435 2


A/S SEB Banka

kods: UNLALV2X

konts: LV34UNLA0018000609905


A/S Swedbank

kods: HABALV22

konts: LV58HABA0001402049111

Scroll to Top
Skip to content