Misija/vīzija

Mūsu misija:

Nodrošinām uz pacientu un sadarbību vērstu cieņpilnu un kvalitatīvu veselības aprūpi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un metodes, vidē, kurā lepojamies strādāt.

 

Mūsu vīzija:

Drošākais un inovatīvākais veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs un labākais darba devējs Latvijā.

 

Mūsu vērtības:

ATBILDĪBA – Mēs esam atbildīgi par kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem, drošu vidi darbiniekiem un kolēģu labbūtību. 

 

ATTĪSTĪBA – Mēs meklējam jaunas iespējas un īstenojam inovatīvas idejas, kuru rezultātā mūsu sniegtie pakalpojumi kļūst efektīvāki un pieejamāki, darba vide vēl drošāka un sniedz lielāku atbalstu ikdienas darbā.

 

DROŠĪBA – Mēs veidojam un uzturam vidi, ievērojot visus nosacījumus, izglītojamies un pastāvīgi pilnveidojamies, lai darbinieki un pacienti justos droši.

 

NEFINANŠU MĒRĶI

(I) AUGSTI KVALIFICĒTS AR DARBA VIETU APMIERINĀTS PERSONĀLS:

  1. Kvalificēta darba spēka piesaiste;
  2.  Darbinieku motivācija un labbūtības veicināšana;
  3.  Labākā darba devēja statusa stiprināšana.

(II)  AR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM APMIERINĀTS PACIENTS:

  1. Pacientu pieredzes uzlabšana;
  2.  Pacientu piesaiste.

(III) PIEEJAMI, KVALITATĪVI UN INOVATĪVI VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI UN DROŠA VIDE:

  1. Slimnīcas procesu pilnveidošana, digitalizācija un LEAN filozofijas ieviešana;
  2.  Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
  3.  Droša darba vide.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content