Latvijas Asins dienestam – 80!

Pirms 80 gadiem, 1941. gada 18. martā, profesors Pauls Stradiņš dibināja Latvijas Asins dienestu.

Izcilais ārsts un organizators novērtēja šīs svarīgās medicīnas nozares nozīmīgumu pacientu atveseļošanā, uzsvēra donoru kustības attīstības nepieciešamību.

Asins dienests šo gadu laikā ir attīstījies, kļūstot par drošu, kvalitātes standartiem atbilstošu specialitāti.

Valmieras rajona Asins dienesta vēsture kā dzīvības josta vijas no Bastiona slimnīcas. Mazajā kabinetā asinis tika sagatavotas neatliekamām situācijām, pamatus darbam ielika dr. Guna Liepiņa un māsa Aina Smilga.

Atverot jauno Valmieras slimnīcu, tika izveidota Asins sagatavošanas nodaļa. Asins dienesta attīstībai mūsu rajonā dr. G. Liepiņa veltīja 11 gadus, organizējot nodaļas darbu un aktivizējot donoru kustību.

Valmieras, vēlāk Vidzemes slimnīcas, Asins sagatavošanas nodaļas (ASN)  ir Valsts Asins dienesta daļa.

Mūsu nodaļas izaugsmes stāsts attīstījies no stikla pudelēm, kurās tika sagatavotas asinis, līdz plastiskajiem maisiņiem, no 200 asins devām 1973. gadā līdz 2500 devām šobrīd, izejot nepārtrauktu apmācības procesu, apgūstot jaunas tehnoloģijas.

Šodien kā Asins dienesta sastāvdaļa esam vienīgā ASN Vidzemē. Mūsu uzdevums – ar kvalitatīviem asins komponentiem nodrošināt slimnīcas pacientus, iespēju robežās palīdzēt citām slimnīcām Vidzemē un piedalīties kopējā Valsts Asins krājuma papildināšanā.

2019. gada nogalē piedzīvojām ilgu gaidītu, bezgala patīkamu notikumu – ASN un laboratorijas pārbūves projekta realizāciju, pārejot uz jaunām, modernām, labiekārtotām telpām slimnīcas C korpusa 2. stāvā. Pārdomātais projekts, telpu izkārtojums, kas pakārtots donoru pieņemšanas loģistikai un ērtībām, tāpat atrašanās vienā stāvā ar laboratoriju, kur tiek veiktas analīzes, nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, drošu vidi donoru pieņemšanai, asins komponentu sagatavošanai un uzglabāšanai. Viss kopā tas ļauj ieviest inovācijas un jaunas tehnoloģijas, uzlabojot darba kvalitāti.

Tomēr pats galvenais mūsu darbā ir asins donors, viņa ziedojums kā īpašs labestības un atbildības solis. Šis ziedojums notiek visu gadu un bez  akcijām – no sirds!

Paldies jāteic donoriem, kuri asinis nodod regulāri daudzu gadu garumā. Īpašs paldies jauniešiem, kuri asinis nodod pirmo reizi, izsakot pārliecību, ka asins ziedošana turpināsies, saprotot donoru misijas nozīmi.

Šodienas epidemioloģiskā situācija vēl vairāk saasina uzmanību asins ziedojuma vērtībai, tāpēc aicinu cilvēkus saudzēt savu veselību, nodrošinot asins kvalitāti, drošību, ilglaicību.

Ir mainījies asins sagatavošanas apjoms un metodes, bet nemainīgs palicis galvenais – asinis nav aizstājamas, vienīgais to dāvinātājs ir donors. Viņa misija ir mūžīga!

Liels paldies visiem mūsu rajona bijušajiem un esošajiem Asins dienesta darbiniekiem, kas daudzu gadu garumā veica un veic šo atbildīgo darbu! Sirsnīgi sveicu visus donorus un arī tos, kuri viņus atbalsta un popularizē donoru kustību! Lai saulainiem un priecīgiem mirkļiem mums visiem piepildīts šis laiks!

Attēlā: pārbūvētās ASN svētku diena – darbinieces ar viesiem un goda donorēm

Inguna Krivicka,

Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja

Scroll to Top
Skip to content