Testēšanas metožu mērījumu nenoteiktības (CV) 2019. gads