Vidzemes slimnīca ar darbiniekiem slēdz jaunu koplīgumu