Iekšējās kārtības noteikumi stacionāra pacientiem un apmeklētājiem