IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AMBULATORAJIEM PACIENTIEM