ĶIRURĢISKĀS OPERĀCIJAS (cenā iekļauta operācija un anestēzija)