Vakances

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā JURISTU

Galvenie amata pienākumi: piedalīties publisko iepirkumu plāna sagatavošanā un izpildē, nodrošināt un kontrolēt iepirkumu procedūru norisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot iepirkumu dokumentāciju, piedalīties publisko iepirkumu administrēšanas un lietvedības darbā; sagatavot līgumu projektus, vienošanās, kontrolēt līgumu slēgšanu un to izpildi; pārraudzīt pacientu parādu piedziņas procesu, tā īstenošanu un tiesiskumu, sadarbībā ar atbildīgajiem darbiniekiem parādu administrēšanas…

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā JURISTU Read More »

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā PERINATĀLĀS APRŪPES CENTRA DZEMDĪBU UN GINEKOLOĢIJAS NODAĻAS VIRSĀRSTU/ -I

Galvenie amata pienākumi: plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt dzemdību, ginekoloģijas specialitātes ārstu darbu stacionārā un ambulatorā; veikt konsultatīvo darbu savas specialitātes ietvaros citās slimnīcas struktūrvienībās; nodrošināt kvalitatīvu ārstniecības procesa norisi specialitātē; sniegt priekšlikumus ārstniecības procesa attīstībai specialitātē; ieviest inovatīvas ārstniecības metodes; motivēt un piesaistīt personālu. Prasības kandidātiem: augstākā medicīniskā izglītība (ginekologa, dzemdību speciālista sertifikāts) ar

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā PERINATĀLĀS APRŪPES CENTRA DZEMDĪBU UN GINEKOLOĢIJAS NODAĻAS VIRSĀRSTU/ -I Read More »

Scroll to Top
Skip to content