Saņemtās pateicības no mūsu klientiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Paldies dr. Vorpam un dr. Pommerei par ļoti iejūtīgo, izprotošo un atsaucīgo attieksmi par mana tēta Jāņa aprūpi gan ķirurģijas, gan uroloģijas nodaļās. Personīgi paldies par burvīgo attieksmi pret J. Mecu un viņa tuviniekiem. Jums ir ļoti sirsnīgi darbinieki nodaļās!

Meita Iveta Gulbinska un dēls Aivars Mecs

 

Paldies Neiroloģijas nodaļai par labo attieksmi visam personālam un dakteriem.

Mihails Pilipovecs

 

Paldies Terapijas nodaļai 2 par ilgstošu un kvalitatīvu ārstēšanu. Protams, saku vislielāko pateicību dr. Jākobsonei. Liels paldies māsiņām un māsas palīgiem. Redzot māsiņu un māsas palīgu darbu, kā pēdējiem spēkiem vakarā tiek padarīts darbs, tā darbiniekiem var iestāties izdegšana. Varbūt jāpārskata darbinieku maiņu noslodze. Nevienu negribu apvainot, bet darba alga ir liela vai nē, strādāt grib un tas slimnīcā ir galvenais. Kolektīvā ir spēks. Lūdzu nodrošināt ārstiem kvalitatīvu medicīnisko aprīkojumu.

Una

 

Paldies visam Vidzemes slimnīcas un Terapijas nodaļas 1 kolektīvam par labu attieksmi pret pacientiem, par izturību savā grūtajā darbā!

Artis Rullis

 

Paldies Terapijas nodaļas māsiņai Indrai Elksnei-Dziļumai par iejūtīgu attieksmi un atsaucību. Viņa profesionāli dara savu darbu, prot pacelt slimnieka garastāvokli ar labu vārdu.

Tatjana Punte

 

Paldies Inesei Blimmenai-Pastarei un visām foršajām palīdzēm no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par mīlestību, rūpēm un sapratni. Jūs esat ļoti mīļas. Paldies! Kā saka Vinnijs Pūks siventiņam: “Daži cilvēki pārāk daudz rūpējas! Man šķiet, ka to sauc par mīlestību!” Jūs esat savā vietā un to, ko darāt – darāt no sirds!

Monta Tuija-Brudikova

 

Paldies dr. Belasovai, nodaļas darbiniekiem un virtuvei. Paldies dakterei par rūpību, attieksmi, pacientiem saprotami paskaidro situāciju. Paldies kolektīvam par profesionāli rūpīgu un laipnu attieksmi. “Kompliments šefpavāram” un viņa virtuves komandai par garšīgu ēdienu, īpaši interesantām zupām. Mana uzturēšanās šeit bija ļoti patīkama.

Ilona Šime

 

Paldies dr. Belasovai no Neiroloģijas nodaļas. Patiesa cieņa un pateicība dakterītei par profesionalitāti un iejūtību manis ārstēšanā, kā arī visam nodaļas personālam par sirsnīgo un nenogurdinošo attieksmi pret jebkuru pacientu.

Vija Kauce

 

 

Paldies Neiroloģijas nodaļai par sevišķi labu ārstēšanu un garšīgu ēdienu, sevišķi laipna apkalpošana.

Rūta Reinka

 

Paldies Andai Bērziņai no Rehabilitācijas centra. Paldies par augstas kvalifikācijas zināšanu sniegšanu konsultācijās un praktiskajās nodarbībās. Paldies par nenogurstošu un profesionālu darbu, kā arī sirsnīgo attieksmi un motivāciju. Lai fizioterapeitei neizsīkstošs darba spars un spēks, un sava darba “augļu” visaugstākais novērtējums – veselība! Paldies!

Vineta Strautmane

 

Paldies dr. Vējiņam un dr. Vorpam no Uroloģijas nodaļas par profesionālu palīdzību un empātisku attieksmi. Jūsu nodaļas personāls ir ļoti profesionāls. Paldies māsām un māsu palīgiem.

Artūrs Rupeiks

 

Paldies Terapijas nodaļai 1. Paldies no visas sirds ārstiem un NMP brigādei, kas atveda uz slimnīcu. Nav pat vārdu, ko izteikt pateicībā. Visi cilvēki man ļoti palīdzēja un “uzlika mani atkal uz kājām”. Visi bija ļoti atsaucīgi un laipni. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes. Paldies jums liels!

Stanislavs Rodiškins

 

Paldies Traumatoloģijas nodaļai. Jau ierodoties pirmajā dienā slimnīcā, sajutos tā, kā es tieši te tieku gaidīta. Vecākā māsa un apkalpojošais personāls visu paskaidro, neko nesteidzina, uz uzdotiem jautājumiem atbild zinoši, paskaidrojoši un laipni. Un, kad dzirdi dzidros smieklus par dažādu jautājumu risināšanu, tad saproti, ka kolektīvs ir kolosāls. Mīļš un patiess paldies par rūpēm, par smaidu un sapratni, uz vieglām rokām mūs ārstējot.

Rita Zeltīte-Treisnere

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas māsiņām, māsu palīgiem, kā arī dakteriem. Paldies par labu aprūpi, par sirsnību, mīlestību, bet vislielākais paldies māsiņām par manām “labajām vēnām”, ka Jūs bijāt tik pacietīgas. Vēlu jums visām izturību nākot uz šo grūto un atbildīgo darbu. “Esiet vienmēr saules stariņi, pa retam, retam arī mākonīši.” Liels paldies jums visām, kā arī dakteriem, kuri mani pacieta ar manām kaprīzēm.

Vēsma Buka

 

Paldies visam Neiroloģijas nodaļas personālam. Paldies par aprūpēšanu slimības laikā, par sapratni, sirsnību, iejūtību. Māsas palīgiem par humora dzirksti, jokiem, smaidu, kas lika pašai pasmieties, lai nebūtu jādomā visu laiku par savu slimību. Māsiņām sirsnīgs paldies par iejūtību, profesionalitāti. Paldies arī fizioterapeitiem, kas darbojās ar mani. Liels paldies manai dakterei par manis ārstēšanu, sapratni, uzklausīšanu, sirsnību. Dakteres mierpilnā attieksme, gaišums ļoti sildīja un deva paļāvību un ticību, ka viss būs labi.

Ārija Vīvepe

 

Paldies par profesionālu ārstniecību, aprūpi un rehabilitāciju kardioloģei Intai Saknītei, māsai Klintai Krūklei un fizioterapeitei Ievai Gustavsonei.

Elita Sergejeva

 

 

Paldies visam Terapijas nodaļas 1 kolektīvam, par labu attieksmi, iejūtību, sirsnību, augstu atbildības sajūtu. Vienmēr tiku uzklausīta, nekad nebija jāgaida, nebija jāuztraucas, ka kaut kas nebūs laicīgi izdarīts. Visi izturas ar cieņu, labestīgi, nodaļā gaisotne ir patīkama, un prieks bija šeit atrasties un saņemt ārstēšanu. Paldies! Jūs esat savā vietā!

Andžela Baltpuriņa-Zariņa

 

Paldies dr. Bērziņai no Terapijas nodaļas 1. Paldies par ārstēšanu, par iejūtību, atsaucību un pozitīvo gaisotni nodaļā visam personālam.

Anita Jekšerica

 

Paldies visiem darbiniekiem par sirsnību, labestību, mīļumu. Sirsnīgs paldies par Jūsu darbu!

Aleksandra Enģele

 

Paldies visiem no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par zālēm, kuras man dod tablešu veidā un sistēmas veidā, par ārstiem, kas nāk mani izmeklēt, pie ārstiem, kuriem es eju uz izmeklēšanu, par ēdienu un tēju, ko pienes pie gultas, arī par to, ka viņas aiznes prom pārtikas kastes, par telpu uzkopšanu. Pasakos par visu, kas nāk pie manis!

Amanda Dukse

 

Paldies Uroloģijas nodaļai un dr. Vorpam par profesionālu, lietišķu, iejūtīgu konsultāciju un manipulāciju veikšanu. Paldies visam nodaļas personālam par labbūtības atmosfēras radīšanu, pacientu vajadzību apmierināšanu, telpu tīrību, vizuālās vietas uzturēšanu labā kārtībā. Paldies par prasmi atbildēt uz pacienta jautājumiem kompetenti – pilnvaru robežās! Lai veicas!

Māris Krams

 

Liels paldies Dainim Kaimiņam. No sirds gribu izteikt paldies par laipnību un patiesu iejūtību ne tikai braucot, bet arī padodot roku gan iekāpjot, gan izkāpjot no transportēšanas ratiem, jūtams, ka viņš ir cilvēks savā vietā, lai veicas arī turpmāk, patiesā mīlestībā, ko izjutu.

Māra Āboltiņa

 

Paldies visam Hronisko pacientu aprūpes nodaļas kolektīvam. Sirsnīgs paldies par mīļām sirdīm, laipnību, patiesu iejūtību, neizsakāmu mīlestību visam kolektīvam, vienu grūti izcelt. Tāpat turēties, kaut gan darbs nav no vieglajiem.

Māra Āboltiņa

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļas kolektīvam par cieņu un līdzcietību, par profesionalitāti, par optimismu, nezūdošo dzirksti, par moža gara ticības un cīņas spara iedvešanu pacientos.

Anna Moroza

 

Paldies visiem Neiroloģijas nodaļas darbiniekiem. Paldies par aprūpi, par smaidiem un jokiem, par uzmundrinājumu. Izsaku lielu pateicību un lielu, lielu paldies visiem. Paldies visiem medicīnas darbiniekiem – ārstiem, māsām, māsu palīgiem un citiem darba rūķīšiem, kas pildīja savu darbu neatlaidīgi. Lai visiem turpmāk tikai saulainas dienas un daudz smaidu.

Ilma Sniedze-Eglīte

 

Paldies Hronisko pacientu aprūpes nodaļai, virsmāsai Lienei, dr. Ciemiņai, māsām Saidai Saulītei, Rudītei, Katjai, Inetai, Zanei, Madarai, Andrim. Paldies par ļoti laipno izturēšanos, profesionālo darbu, par labu atmosfēru nodaļā, par palīdzību manai māsai ātrāk atveseļoties, un motivāciju turpmākai savas veselības stāvokļa uzlabošanai.

Ilona Seipulova

 

Paldies Ķirurģijas nodaļai! Vēlējos pateikt priekpilnu un sirsnīgu paldies par tobrīd strādājošām māsiņām, māsu palīgiem – ar viņu smaidu un optimismu, abpusēju humora izjūtu, jo tieši šāda attieksme bija nepieciešama, lai nobriestu operācijai un atlabtu pēc tās.

Lineta Kolpauova

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas visam personālam, sanitāriem, māsiņām, ārstiem. Paldies par lielisku attieksmi. Paldies visiem, kas strādā Neiroloģijas nodaļā, pilnīgi visiem – māsu palīgiem, kas nes ēdienu, uzkopējiem, māsiņām – Ilzei, elegantai māsiņai Ingai un visām pārējām ar smukiem briļļu rāmjiem. Un paldies dr. Belasovai, visi zelta cilvēki. Ieteikums vadībai: mīliet savus cilvēkus, savus darbiniekus, bez viņiem jums nekas nesanāks! Sakiet viņiem “paldies” biežāk!

Aiga Rozenberga

 

Paldies visiem darbiniekiem Infekcijas nodaļā. Paldies par profesionālo rīcību un iejūtību, saku paldies dr. Jākobsonei, kā arī visiem darbiniekiem, kuri ar savu profesionālo attieksmi un iejūtību veicina slimnieku ātrāku izveseļošanos, jo medikamenti ne vienmēr ir galvenais. Daudz laimes un labu veselību visiem nodaļas darbiniekiem!

Imants Leksis

 

Paldies asistentei Saulītei no Hronisko pacientu aprūpes nodaļas. Paldies par uzmanību, cilvēcību, labo attieksmi.

Skaidrīte Knaģe

 

Paldies Terapijas nodaļai 2 – māsām, māsu palīgiem un pārējam personālam. Paldies par ikdienas aprūpi, par pieklājīgo un laipno komunikāciju, par uzmanības izrādīšanu un, protams, par profesionalitāti. Pabiju nodaļā četras dienas, un man ir vislabākais iespaids.

Tatjana Miščenkova

 

Paldies Terapijas nodaļai 1, paldies ārstiem, māsām un māsu palīgiem. Paldies no sirds, pateicos Vidzemes slimnīcas kolektīvam par manu ārstēšanu. Ļoti novērtēju slimnīcas kolektīva rūpes un arī aprūpi, un dakteru apzinīgo darbu. Paldies! Garšīgi ēdieni! Paldies!

Sarma Pētersone-Krastiņa

 

Vidzemes slimnīca ir tīra, balta, silta. Medicīniskais personāls strādā ļoti labi. Liels paldies dr. Edgaram Svolakam, viņš veica ļoti labu operāciju manai mugurai. Kreisā kāja vairs nesāp. Liels paldies!

Pavels Pavlovs

 

Paldies Hronisko pacientu aprūpes nodaļas kolektīvam. Liels paldies visam apkalpojošam medicīnas personālam par fantastisko aprūpi. Paldies par sirsnīgo attieksmi un iejūtību pret slimniekiem, milzīgo darbu, ko veicat ik dienas. Jūsu darbs nav novērtējams. Jūsu nodaļā strādā darbinieki, kas dara savu darbu no sirds! Vēlu izturību, lai nepagurstat, veicot šo tik nozīmīgo darbu!

Jānis Brīkšis ar ģimeni

 

 

Vislabākie vārdi Neiroloģijas nodaļas kolektīvam. Jūs darāt savu darbu godprātīgi un profesionāli. Lai veicas!

Ļuba

 

Paldies visiem Neiroloģijas nodaļas darbiniekiem par ārstēšanu, pretimnākšanu un labo attieksmi pret pacientiem. Paldies par rūpīgo attieksmi pret darbu! Ieguļoties slimnīcā, sajūta bija, ka laiks aiziet nemanot, ārstu un visa pārējā personāla klātbūtnē.

Edgars

 

Paldies dr. Zeltiņai no Neiroloģijas nodaļas par izsmeļošu un saprotošu slimības izskaidrojumu, par kvalitatīvu un ātru ārstēšanu, par laipnu un saprotošu attieksmi pret pacientu. Paldies, ka šādi profesionāli dakteri ātri nosaka diagnozi, visvairāk iepriecināja tieši šis faktors, jo bija bažas par ko citu. Paldies dr. Zeltiņai!

Ints

 

Paldies Reģistratūras darbiniecēm par laipnību, profesionālu un atsaucīgu rīcību, par plašu informācijas sniegšanu.

Rūta

 

Paldies māsas palīgam Inesei no Terapijas nodaļas 1. Paldies par palīdzību, labiem vārdiem, atsaucību. Tādiem jābūt pie slimiem cilvēkiem, kam iet ļoti grūti, it sevišķi guļošiem cilvēkiem, kuri ir jāizcilā. Viņa vienmēr ir dzīvespriecīga, tādai ir jābūt cilvēcīgai, labestīgai. Vēlam viņai veselību un turpmāk tāpat palīdzēt citiem.

Vera

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļai par jūsu smaidiem, jūsu sūro un grūto darbu, ko jūs veltījāt man, lai vienmēr jūs būtu tik smaidīgas, jaukas un spēcīgas.

Aigars

 

 

Paldies dr. Ikertei, visam medicīniskajam personālam un māsu palīgiem no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par ļoti labu attieksmi, iedziļināšanos problēmā, visi darbinieki ir ļoti atsaucīgi un laipni, tiešām profesionāli veic savu darbu.

Larisa

 

Paldies visām māsiņām un personālam Terapijas nodaļā. Paldies par labo attieksmi, pretimnākšanu un labo izturēšanos un atsaucību visam Terapijas nodaļas personālam.

Aivars

 

Paldies māsas palīgam, kas 17. aprīlī strādāja Terapijas nodaļā. Paldies par apkalpošanu augstākā līmenī, ļoti laipna. Jautāja, vai ēdienu nevajag sablenderēt.

Vija

 

Vēlos pateikt paldies kafejnīcas jaunajai darbiniecei Olitai par lielisku komunikāciju ar kafejnīcas apmeklētājiem, par smaidu uz lūpām, par laipnu apkalpošanu, par operatīvu darbu! Šādi darbinieki ir vajadzīgi šajās telpās.

Kafejnīcas apmeklētājs

 

Lūdzu, nododiet vadībai šo pozitīvo atsauksmi par ķirurgu Artūru Aleksi un viņa māsiņu, izcili dakteri, pie tādiem prieks būtu atgriezties. Profesionāli, iejūtīgi un ļoti rūpīgi.

Madars

 

03.05.24. bija nepieciešams stāties dienas stacionārā (ķirurģijas nodaļā), lai veiktu epidurālo blokādi mugurai. Gribu tikai un vienīgi vissirsnīgāko PALDIES teikt algoloģei dr. Arnitai Melnei, visam medicīnas personālam, kas operācijas zālē atradās procedūras laikā! Ķirurģijas nodaļas personālam, kas mani veda pārģērbties, veda no nodaļas uz operācijas zāli, darbiniecei, kas pirmajā stāvā formēja dienas stacionāru. Nav vārdu, lai visam medicīnas personālam izteiktu un attēlotu viņu patieso laipnību, mierinājumu un par tik pozitīvo attieksmi! Paldies! Paldies! Dieva doti medicīnas eņģelīši.

Velta

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Paldies par neizmērojamo sirds siltumu, sapratni un vārdos neizsakāmo atbalstu visam ķirurģijas nodaļas personālam. Pateikt tikai – paldies – ir par maz, nodaļas meitenes ir pelnījušas 1000 paldies! Katrs personāla sirds siltums dod spēku! Te ir sajūta, ka viņas darbiņu dara ar lielu mīlestību, uzmanību un atdevi. Liels paldies Dr. Lepiksonam.

Dārta Liepiņa

Ķirurģijas nodaļai. Paldies par mierīgu, laipnu attieksmi pret pacientiem. Te var pamācīties, ja izvēlējies būt medicīnas darbinieks, tev jāaizmirst darba laikā personīgās neveiksmītes, garastāvokļa maiņas. Lai jums visiem krāšņs pavasaris, skatieties uz katru mazo saulīti – pienenīti.

Ilze Vazdika

Liels, liels paldies par reģistratūras operatīvo rīcību! Lai mūsu bērniem un mazbērniem paklausīgi vecāki un vecvecāki! Lai meitenēm veicas!

Anita Alkšere

Paldies ķirurģijas nodaļas Dr. Beķerim. Paldies par labo attieksmi pret manu māti. Viņš prot pārliecināt vecāku cilvēku, kurš nevēlas ārstēties, un dot pozitīvas emocijas nākotnei. Laba, saprotoša attieksme pret veciem cilvēkiem. Viss labi, paldies.

Rūta Dzerkale

Paldies visam rehabilitācijas nodaļas kolektīvam. It īpaši fizioterapeitei Helēnai Dreimanei. Paldies arī par pozitīvo attieksmi nodaļas reģistratūras personālam.

Māris Tiltiņš

Paldies traumatoloģei Dr. Vīksnei. Brīnišķīga attieksme un visnotaļ saprotami skaidrojumi par manu veselības stāvokli. Sen nebiju pabijusi pie tik pozitīva cilvēka un brīnišķīga speciālista. Paldies jums visiem, arī pārējām nodaļas meitenēm.

Ārija Vandere

 

Paldies endoskopijas dāmām! Veselību, dzīves prieku! Pēc apmeklējuma pie viņām, visas šausmas izzuda. Paldies, paldies, paldies!

Ilga

 

Paldies visiem neiroloģijas darbiniekiem. Vissirsnīgākais paldies par atsaucību, mīlestību, iejūtību pret slimniekiem. Nodaļas darbinieces ir zelta vērtas. Pie katra slimnieka pieiet ar gādību, sirds siltumu, nevis kā pie svešinieka, bet kā pie paša tuvākā, mīļākā cilvēka. Atalgojums viņām ir smieklīgs. Mazgāt, aprūpēt guļošos nav viegls darbs. Viss ir ļoti labi, garšīgs ēdiens kā mājās, tikai darbinieku atalgojumu meitenes ir pelnījušas vismaz 2000 EUR uz rokas, jo kaut kādu minimālo viņas nav pelnījušas.

Malda Liepiņa 

Paldies terapijas nodaļas kolektīvam. Saku lielu paldies no sirds ikvienam no jums. Paldies par jūsu lielo un ļoti svarīgo darbu, kuru veicat jebkurā diennakts stundā. Ar vienu paldies ir par maz. Jābūt katrā mirklī paldies no sirds. Mūsu dārgākais uz pasaules ir veselība, tāpēc katrs no jums ir zelta vērtē. Vēlu jums visiem izturību, veselību. Paldies par jūsu smaidiem, kuri tik ļoti palīdz, kad esi slims.

Maija Uzbeka

 

Paldies visam terapijas kolektīvam. Paldies par rūpēm, smaidu, pozitīvismu un laipnību! Novēlu būt tik pat pozitīviem un smaidīgiem!

Dana Lībiete

 

Vēlos pateikt paldies traumatoloģijas nodaļas personālam. Gribu izteikt pateicību par laipno un perfekto apkalpošanu, apkopšanu pēc operācijas. 

Imants Vainovskis

Paldies Dr. Inesei Gaiķei no rehabilitācijas nodaļas. Ļoti rūpīga attieksme pret pacientiem. Paldies par iejūtību un laipnu attieksmi. Esmu pateicīga par ātru un kvalitatīvu veselības problēmas novērtēšanu. Paldies visai rehabilitācijas nodaļas komandai.

Lāsma Vanaga

 

Paldies Dr. Adrianam Apšiniekam un visam Terapeitiskās nodaļas kolektīvam par manas māmiņas aprūpēšanu un viņas pēdējo dzīves dienu atvieglošanu. Milzīgs paldies par sirsnību un iejūtību, ko jutu no visiem slimnīcas darbiniekiem! Vislabākie vārdi Terapeitiskās nodaļas kolektīvam. Jūs darāt savu darbu godprātīgi un profesionāli. Lai veicas!

Inta Somere

 

Paldies Vidzemes slimnīcai, Traumatoloģijas un Uzņemšanas nodaļai. Paldies Traumatoloģijas nodaļas ārstu, māsiņu un sanitāru profesionāli augstajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā turpināt un, lai saules mūžs jūsu slimnīcai un jūsu darbiniekiem!

Daina Moļņika

Paldies Terapijas nodaļas kolektīvam. Labām, viedām, jaukām, stiprām, čaklām visām nodaļas meitenēm par rūpēm, mīļu gādību,  ko sniedzat pacientu veselības labā. Lai jums spēks, izturība, veiksme, laime, mīlestība, lai jums sargeņģeļi stāv klāt. Cienīsim un ar labiem vārdiem novērtēsim medicīnas darbinieku grūto darbu. 

Ir labu vārdu daudz, ko sacīt

Ar tiem var mierināt un sveikt.

Man gribētos tos vārdus atrast,

Kas par visu PALDIES teic!

Inta Anita Kazaka

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitei Helēnai Dreimanei. Paldies par profesionalitāti, pozitīvo attieksmi, precizitāti un iejūtīgumu.

Māris Tiltiņš

 

Pateicos Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Muskova kungam un administrācijai par labu, kvalitatīvu slimnīcas pārbūvi. Pateicos Terapijas nodaļai par jauko māsu un māsu palīgu darbu. No visa kolektīva saņēmu labu, smaidīgu un izpalīdzīgu attieksmi. Lai katrā nodaļā būtu tik jauks, čakls kolektīvs. Īpaši pateicos māsiņai Inesei Zaķei par pacietību, iejūtību un smaidu, sagatavojot mani izmeklējumiem. Novēlu slimnīcas kolektīvam, lai izdodas tikpat sekmīgi turpināt visu iecerēto, pabeigt pilnu rekonstrukciju un labiekārtot apkārtni. Lūdzu, kopā ar pašvaldību atrast vietu papildus autostāvvietu izbūvei. Ar patreiz izbūvēto nepietiek, kur novietot automašīnas slimnīcas un poliklīnikas apmeklētājiem.

Dzintra Stračinska

 

Gribu izteikt pateicību Vidzemes slimnīcas bērnu nodaļas darbiniekiem. Paldies par rūpēm, par mazāko apčubināšanu. Esmu pārliecināta, ka katrs no viņiem ir savā vietā – pildot savu sirdsdarbu, sākot no uzņemšanas nodaļas līdz bērnu nodaļai. Esmu “paviesojusies” ar bērnu nodaļā jau 3 reizes gada laikā! Attieksme fantastiska! Katra medmāsa smaida, ar rūpēm un mīļumu izturas pret bērnu, iedrošina un liek mammai justies labi. Katrs ārsts vienmēr ienāk aprunāties, iedrošina un palīdz. Nekad neatsaka nevienam mazākajam lūgumam. Pat sanitāri un apkopēji – ar smaidu dara savu darbu un parunājas. Milzīgs paldies no mana mazākā! Lai veseli bērni un darbinieku iedvesma nepazūd!
Krista

 

Vēlos izteikt pateicību traumatoloģei Dr. Vīksnai Zvaigznītei par cilvēcisku attieksmi – iejūtību, uzklausīšanu, ieinteresētību, adekvātu darbu, apjomīgas informācijas sniegšanu par ārstēšanas iespējām un tiem sekojošiem iespējamiem rezultātiem, kā arī izglītošanu vingrojumu veikšanā.
Esmu bijusi divas reizes un abas reizes varu teikt profesionāla daktere, kurai aug rokas “no pareizā gala” un kura ir saglabājusi cilvēciskumu. Lai Dr. Vīksnai veselība un izturība!
Mārīte un Iluta Agules

Vēlos savā un visas mūsu ģimenes vārdā izteikt pateicību Vidzemes slimnīcas ķirurģijas nodaļas māsiņai Anetei Buliņai un māsu palīgam Ilvai Leimanei par iejūtīgo, smalkjūtīgo, atbalstošo un ārkārtīgi cilvēcīgo attieksmi manas mammas Hertas Plitnieces pēdējās dzīves stundās šī gada 27. jūnija pēcpusdienā/vakarā un 28. jūnija naktī. Mums visiem tas ļoti daudz nozīmē, it īpaši manam tētim, kurš ar mammu bija kopā 58 dzīves gadus. Tās bija stundas, kuras paliks atmiņā kā vienas no grūtākajām un arī kā gaišākajām, jo iespēja mums būt blakus mīļajam cilvēkam viņai aizejot mūžībā, ir lielākā dāvana un mierinājums mūsu skumjās un sāpīgajā zaudējumā.
Vēlos savā un visas mūsu ģimenes vārdā izteikt pateicību arī ķirurģijas nodaļas administratorei Aijai Ziemanei par iejūtīgo un sirsnīgo attieksmi mūsu grūtajā brīdī.

Iveta Plitniece

 

Izsaku lielu paldies Terapijas nodaļas visiem medicīnas darbiniekiem, un īpaši dakterei Antai Bērziņai, par laipno attieksmi, profesionalitāti.

Tatjana Punte

 

Mēs mācāmies iet, pakrist un celties, paldies, ka padodat roku! No visas sirds pateicos visam Ķirurģijas nodaļas radošajam personālam par sirsnību, iejūtību un profesionalitāti. Dr. Ventim Beķerim par ieguldīto darbu un medmāsas palīgam Sandrai Dukurei par rūpīgu pacientu aprūpi, lielisko humora izjūtu un pozitīvo noskaņojumu. Visiem novēlu veselību, izturību un veiksmi.

Ludmila Ebuliņa

 

Saku paldies dr. Ventim Beķerim un jums visiem. Visi darbinieki mīļi un labi apkalpoja, kamēr es šeit gulēju. Paldies arī saimniecēm par ēdienu, bija garšīgi. Visā māsiņām, kas bija manā lēkmes brīdī, – arī liels paldies. Ļoti gribētu, lai Valsts prezidents un visa Saeima Vidzemes slimnīcai piešķirtu dāvanā elpošanas skābekļa aparatūru, jo tādas šeit nebija. Lūdzu Latvijas veselības pārstāvjus palīdzēt. Paldies.

Māra Jeršova

 

Paldies rehabilitācijas centram un darbiniekiem: fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, māsu palīgiem, māsiņām, dakterītēm. Pacietība mūs ārstējot, padies par humoru un atraktivitāti, par laipnību un spēju būt pacietīgiem pret mūsu untumiem. Paldies, paldies, paldies! Veiksmi darbā un uz tikšanos!

Valentīna Romanova

 

Paldies rehabilitācijas nodaļai par iejūtību, neatlaidību, čaklumu un sirsnību. Dakterei Gaiķei paldies par viņas profesionalitāti un iejūtību. Novēlu viņai panākumus un veselību! Sirsnīgs  paldies visam māsu kolektīvam par rūpēm, viņas vienmēr atrada laiku, lai pienāktu un mīļi parunātos. Paldies māsu palīgiem par iecietību un rūpēm, par humoru un jokiem! Paldies psihologam par mīļu sapratni un teicamu darbiņu, ko viņa ir paveikusi!

Mārīte Beverte

 

Paldies dakterei Jēkabsonei par iejūtību un operativitāti diagnozes noteikšanā un ārstēšanā. Paldies par saprotošu attieksmi pret pacientiem un nodaļas darbiniekiem par darbu.

Andrejs Eiduks

 

Visai Terapijas 2. nodaļai – paldies par ārstēšanos šai slimnīcā. “Ir divas lietas pasaulē skaistuma pārpilnas – daba un cilvēka sirds,” šie rakstnieces Ventas Vīgantes vārdi no jauna atbalsojās manā dvēselē šeit, slimnīcā, vērojot medicīnas māsiņu nenovērtējamo darbu, ārstu rūpību, profesionālo attieksmi: atklāt, novērtēt, izpētīt, palīdzēt, cik vien iespējams. Vērojot māsiņas ikdienas solī – rikšiem vien, rikšiem vien, lai visus aptecētu. Tā, lūk, vienam slimniekam jāklāj tīra gulta, citam jāatnes ūdens dzeršanai, visiem zāles, jāmēra spiedieni un daudz citu pienākumu veicami. Inesei, Initai, Ingai, Agnesei, Anniņai un visam, it visām – paldies – no sirds, arī Viktorijai.

Ināra Gaigale (93 gadi, pensionēta skolotāja)

 

Paldies saku ārstējošai ārstei Inesei Pastorei, konsultējošai ārstu grupai, visam vienības personālam, Neiroloģiskās nodaļas māsiņām, sanitārēm, logopēdēm, fizioterapeitēm, nodaļas administratorei. Paldies par izcilu profesionalitāti, taktisku un cilvēcisku iejūtību, emocionāli-psiholoģisko atbalstu, prasmi nodrošināt viss nodaļas sterilitāti un kārtību, neskatoties uz pacientu īpašajām vajadzībām. Paldies par garšīgo un veselīgo ēdienu.

Sarmīte Fogele

 

Saku paldies Inesei Blimhenai-Pastarei, Ilzei Ikertei, Silvai Brenčai par iejūtīgo, sirsnīgo attieksmi. Neiroloģijas nodaļas kolektīvs strādā kā labi noregulēts mehānisms visos līmeņos (sanitāri, māsiņas un dakteri). Paldies barošanas bloka meitenēm, paldies par garšīgajām maltītēm.

Uldis Rolmanis

 

Paldies ārstējošai ārstei Ikertei un Neiroloģijas nodaļai par ļoti sirsnīgu, iejūtīgu attieksmi pret slimnieku rūpīgu ārstēšanu. Paldies apkalpojošam personālam par laipnu, izpalīdzīgu attieksmi un tīrību, rūpību istabas uzkopšanā, slimnieka apkopšanā.

Inta Krauja

 

Paldies visu maiņu aprūpes un medicīnas personālam Ķirurģijas nodaļā. Paldies par brīnišķīgo aprūpi pēc operācijas. Nekad neesmu satikusi tik atsaucīgu personālu. Profesionālas un pārdomātas darbības, viegla roka iedurot. Liels paldies!

Andra Vālodze

 

Paldies Sandijai no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par labām rūpēm pret mani un pacientiem, paldies par savu darbu un labo sirdi, iejūtību pret pacientiem. Es vēlos, lai būtu stabilāka un vairāk naudas pielikums, sirds darbu darot.

Zita Kļaviņa-Martisova

 

Paldies Montai no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par pretimnākošu attieksmi un izpalīdzību. Paldies par profesionālu savu darbu, vēlmju uzklausīšanu un aprūpes kvalitatīvu veikšanu, kur no citām medicīnas māsām nevar sagaidīt. Izpilda savu darbu pienākumus un arī māsu palīgu pienākumus.

Zita Kļaviņa-Martinova

 

Paldies Inesei Pasterei no Neiroloģijas nodaļas. Saku paldies par labu attieksmi, par pozitīvu motivāciju, īpašu pateicību gribu pateikt Līgai un Santai, un visām sanitārītēm.

Ilvita Laumane

 

Paldies visiem darbiniekiem Insulta vienībā un Neiroloģijas nodaļā. Paldies par sapratni un labestīgu attieksmi, lai visiem pietiek spēka vēl daudziem gadiem izturēt slimnieku kaprīzes un vajadzības. Visā var just komandas labu darbu. Paldies!

Maire Alksnis

 

Paldies ārstei Kezikai, fizioterapijas meitenēm un Rehabilitācijas nodaļai. Paldies par sapratni, iejūtību, īpaši labvēlīgo nostāju un rīcību slimnieku problēmu risināšanā. Vislielākais paldies par uzmanību, niansēto palīdzību un iejūtību procedūru veikšanā, kā arī laipnību pret slimniekiem. Paldies fizioterapeitei Helēnai un kolēģēm.

Ženija Brolīte

 

Paldies visiem Terapijas 1. nodaļas darbiniekiem. Saku paldies par visu, visu, par rūpēm, uzmanību, attieksmi, par uzmundrinājumu, par sapratni, par humoru, par aprūpi, par barošanu. Manai mīļai dakterītei Sarmītei paldies par ārstēšanu, par rūpīgu visa izskaidrošanu, par dakterītes lielisko komandu, jo neviens ābols no ābeles pat milimetru nav aizripojis.

Met, Dieviņ, zelta krustu

Pār šo visu lielo rūpi,

Lai pietiktu enerģija

Un, lai darbā neizdegtu!

Inta Tekenberga

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļai. Liels paldies visam kolektīvam. Kolektīvs ir ļoti draudzīgs, atsaucīgs, saprotošs. Kolektīvs vienmēr ir labā noskaņojumā, kas ir ļoti svarīgi, esot slimnīcā. Ar tādu noskaņojumu un attieksmi pret slimniekiem pacienti ātri atveseļojas. 

Kirillova

 

Saku paldies Terapijas 1. nodaļai par laipno apkalpošanu. Ja klienti būs labi, ari mediķi būs tādi pret mums. Dots devējam atdodas. Vēlreiz paldies!

Ilmārs Stivriņš

 

Paldies māsu palīgam Dundurei no Ķirurģijas nodaļas, paldies par visu! Ļoti sirsnīgs cilvēks.

Juris Āboliņš

 

Paldies Ķirurģijas nodaļas medicīnas māsām. Saku paldies par ļoti laipno un gādīgo attieksmi. Ne uz brīdi nepameta sajūta, ka par mani šeit rūpējas un viss būs kārtībā. Ja bija jautājumi, vienmēr saņēmu izsmeļošu atbildi.

Sandis Vladimirovs

 

Paldies visai Rehabilitācijas nodaļai. Paldies par ieinteresētību, profesionalitāti dr. Kezikai, visam Rehabilitācijas nodaļas personālam, masierēm Inai un Guntai. Īpašs paldies un sveicieni no Anetes fizioterapeitei Helēnai, no Evitas psiholoģei Kaivai.

Anete Salmane un Evita Kindzule

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļas meitenēm – Ievai, Alīnai un Kristīnei. Paldies par ļoti labo un atsaucīgo aprūpēšanu šajā nodaļā, es pilnībā atguvu savu veselību. Liels nopelns arī ir Ludmilai ar visiem viņas pārziņā esošiem aparātiem. Liels paldies visai Rehabilitācijas komandai. Liels paldies ārstu komandai par rūpīgo ārstēšanu.

Rasma Pušpure

 

Paldies visam Rehabilitācijas un traumu nodaļas kolektīvam. Paldies par laipnību un profesionalitāti, par maniem pēcatveseļošanās pasākumiem, par kuriem es pati šaubījos. Fizioterapeites ar savu enerģiju un smaidiņiem, un pacietību jau vien bija spējīgas mani iedrošināt un likt man noticēt savām spējām. Mīļās māsiņas un māsu palīgi vienmēr laipni. Un tā sirsnīgā attieksme vien jau daudz ko dod pacientu atveseļošanā. Paldies, meitenes!

Dzintra Magone

 

Paldies ķirurgam Ventim Beķerim. Biju ļoti uztraukusies, bet ieguvu sirdsmieru un, ja drīkstētu, samīļotu un apkamptu dakteri.

Ilga Kalniete

 

Paldies visam Traumatoloģijas nodaļas personālam. Paldies operāciju dakterim Zvīgulim, māsiņām un māsu palīgiem par manu aprūpi pēcoperācijas laikā. Lai visiem pietiek spēka un izturības pacientu aprūpē. Liels paldies!

Inese Burka

 

Paldies Rehabilitācijas nodaļas dr. Gaiķei un visam kolektīvam. Paldies par ieguldīto darbu manas veselības uzlabošanā. Novēlu Jums visiem izturību arī pašiem, lai turas veselība, lai visi pacienti pēc rehabilitācijas ar tādu pašu prieku atgriežas savā ierindā, atgūst savu “es”, lai tālāk varam darīt visus ikdienišķos pienākumus. Sirsnīgs un mīļš paldies jums visiem!

Aija Ceijere

 

 

 

Paldies Inesei Plinhenai no Neiroloģijas nodaļas par pirmklasīgo ārstēšanu.

Andris Ķikulis

 

Paldies dr. Dzintaram Krastam un dr. Jānim Rudzītim no Ķirurģijas nodaļas. Paldies par ļoti sirsnīgu, atsaucīgu personālu, jaukām, saprotošām, atsaucīgām māsiņām un māsu palīgiem. Paldies par kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi! Paldies arī par labu ēdināšanu, kā arī par tīrām, labām telpām. Novēlu jums visiem tikpat vieglas, čaklas rokas. Lai jūsu kolektīvā valda tā pati sirsnība, draudzība, saticība! Lai jums arī ikvienam laba veselība un ir daudz labu cilvēku, kas sniedz izpalīdzīgu roku un sirds siltumu, ko jūs dodat pacientiem. Ar vislielāko pateicību no sirds!

Vismelnākais brīdis kļūst balts,

Vistumšākā stunda staros,

Ja labestībā Tavs gars,

Uz sauli kā ābele zaros.

Vija Skraustiņa

 

Paldies Inesei Blimhenai no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par attieksmi pret cilvēkiem gados. Kad būšu mājās, atcerēšos dakterītes pozitīvo, sirsnīgo skatienu uz savu pacientu.

Zaiga Kažoka

 

Viss notiek labā līmenī, teicami. Ļoti labi savu darbu veic reģistratori.

Ārijs Paegle

 

Paldies Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas un Neiroloģijas nodaļām. Paldies par man sniegtajiem pakalpojumiem veselības stabilizēšanā, kā arī par personāla attieksmi visos jautājumos.

Andrejs Upkalns

 

Paldies Hronisko pacientu nodaļai un visam apkalpojošam medicīnas darbinieku personālam par fantastisko aprūpi. Paldies par attieksmi, iejūtību pret slimnieku, milzīgo darbu, ko veicat. Vēlot izturību, lai nepagurstat šajā grūtajā darbā.

Vizma Bitmeta

 

Paldies par laipnību visām meitenēm, kuras mani ārstēja.

Edgars Dakla

 

Paldies Neiroloģijas nodaļai un dr. Inesei Blimhenai-Pastarei par sirsnību, sapratni un iejūtību, ar kādu tiku aprūpēta. Vissirsnīgāko paldies saku savai dakterei Pastarei. Jūs devāt man cerību un dzīves sparu. Jūs manu bezcerību staigāt pratāt vērt ar cerību. Paldies. Jūs atgriezāt man prieku dzīvot un cīnīties.

Līga Vija Kartenbeka

 

Paldies Ķirurģijas nodaļai, dr. Artūram Aleksim, māsiņai Larisai Mercai. Ļoti labi, teicami pildīts darbs. Paldies par laipnību, atsaucību, iecietību. Māsiņai Larisai par īpašu mīlestību pret saviem pacientiem un brīnišķīgo darba organizāciju ļoti sarežģītā situācijā. Paldies Jānim Masļeņikovam, un lai nekad nebeidzas viņa labie darbi. Vēlu veiksmi mācībās!

Ināra Stūne

 

Ļoti liels paldies Uzņemšanas un Traumatoloģijas nodaļai. Paldies par profesionalitāti, iejūtību un sapratni.

Antra Grantiņa

 

Paldies visai Terapijas 1. nodaļai. Paldies par attieksmi, profesionalitāti un atbalstu.

Inguna Sprudzāne

 

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas dakterītei Ilzei, kas ir kā eņģelis. Saku paldies medbrālītim no ātrās palīdzības, kurš ar savu mieru un smaidu spēja nomierināt pilnīgi apjukušu un nobijušos sievieti. Paldies visām Neiroloģijas māsiņām par 24/7 uzraudzību. Īpaši paldies māsiņām Airisai, Anitai un tai māsiņai, kas strādāja 2. septembrī. Milzīgs paldies arī sanitārēm, kuras nepagurušas, ar humoru par jebkuru situāciju spēj darīt savu darbu, lai katrs pacients justos aprūpēts, apčubināts un paēdis.

Ilva Lapiņa

 

Paldies visai Neiroloģijas nodaļai par labsirdību, labiem vārdiem, mīļumu un profesionalitāti. Tiešām paldies. Tik labu personālu sen nebiju satikusi. Visi strādā ar sirdi un prātu uz visiem 100%.

Valentīna Daņilova

 

Paldies dr. Lukšam par viņa dziļām zināšanām un prasmīgām rokām, un lielo pieredzi. Kaut visi dakteri rītos pie saviem pacientiem ienāktu ar tik gaišu smaidu un draudzīgu rokas spiedienu – tas vien jau dara slimnieku veselu. Zinot Jūsu attieksmi pret slimniekiem, rakstu jūsu profesiju “Ķirurgs” ar lielo burtu. Vissirsnīgākais paldies jums, cienījamais dakteri, par manas veselības atgriešanu!

Kārlis Puisītis

 

Paldies Katei no Intensīvās terapijas par smaidiem, ierodoties pie manis uz procedūrām.

Kārlis Puisītis

 

Paldies Regīnai par iejūtīgo apkopšanu un laipno slimnieku aprūpēšanu. Sieviete, kurai netrūkst smaidu.

Kārlis Puisītis

 

Paldies Montai Štemerei no Neiroloģijas nodaļas par profesionalitāti, atsaucību, laipnību. Vienmēr atrod laiku un veidu kā palīdzēt, vairāk tādu darbinieku kā viņa.

Guntars Upīte

 

Paldies dr. Ilzei Ikertei par attieksmi, protams, labo un pozitīvo visai Neiroloģijas nodaļai. Visi dakteri ir laipni un atsaucīgi.

Aivis Ābele

 

Paldies ātrās palīdzības kolektīvam, kurš svētdien, 17. septembrī, operatīvi atveda un palīdzēja, dr. Zeltiņai, visam Neiroloģijas nodaļas kolektīvam. Paldies par iejūtību, rūpību, operatīvu rīcību. Liels paldies neatliekamās palīdzības darbiniekiem. Neiroloģijas nodaļā viss personāls ieinteresēts slimnieku ātrākai atveseļošanai.

Daiga Romanovska

 

Sirsnīgs paldies dr. Zālamanam, Elzai, Klintai, Dainai, arī pārējiem viņa darba kolēģiem par manis ārstēšanu.

Biruta Skrastiņa

 

 

Paldies ārstiem un māsiņām no Neiroloģijas nodaļas, viņi ir neaizstājami. Viņi mums palīdz grūtos brīžos. Liels paldies par jūsu darbu! Jūsu zināšanas un aizrautība palīdz mums justies droši. Paldies par jūsu neatlaidību un rūpēm. Novērtēju jūsu pacietību un lielo palīdzību! Paldies!

Rolands Strods

 

Paldies dr. Benitai Zeltiņai un Neiroloģijas nodaļas māsiņām un palīgiem par viņu rūpēm un lielo atsaucību.

Andris Auseklis

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas visu rangu aprūpētājiem par iejūtību, laipnību, runas veidu, balss intonāciju, radīto mājīgumu. Viss ir gaišs un silts, arī ēdienu gatavotājiem paldies – garšīgi, vecam cilvēkam saēdami, silti.

Maija Košoreka

 

Paldies māsiņām un māsas palīgiem no Neiroloģijas nodaļas par gādīgo un silto aprūpēšanu, par iecietību, darot smago darbu, it sevišķi ar gulošajiem pacientiem. Iejūtība un rūpes bija jūtamas visu laiku, kamēr atrados nodaļā. Paldies par rūpēm!

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas personālam un dr. Ilzei Ikertei. Paldies par laipnību, pat mīļumu, humora izjūtu, jo tas ir pirmais, ko pacients izjūt “uz savas ādas” un tas ļoti nomierina. Bet pāri visam – arī augstā profesionalitāte! Arī ēdināšana, manuprāt, pat pārmērīgi laba, gan daudz, gan garšīgi! Un vēl – prieks visur dzirdēt latviešu valodu.

Inga Rezgale

 

Paldies dr. Signei Jākobsonei par manis ārstēšanu, par sirsnību un iejūtību. Daktere Signe ir izvēlējusies sev īsto profesiju, lai viņai turpmāk veicas. Arī pārējam personālam, medmāsām un medmāsu palīgiem paldies. Lai jums visiem Dieviņi stāv klāt, jo darbiņš nav no vieglajiem. Pacienti arī dažādi. Ārstējoties nedēļu, nedzirdēju nevienu rupju vārdu. Lai veicas turpmāk!

Zinaida Balde

 

Paldies dr. Signei Jākobsonei par laipno attieksmi, iejūtību, par gādību, ar kādu darāt savu tik atbildīgo un veselībai svarīgo darbu. Esmu pateicīgs par smaidu, ko dāvājat, par rūpēm, par zālēm, kas deva veselību. Māsiņas ir super!

Nikolajs Petrovs

 

Paldies visiem darbiniekiem no Traumatoloģijas nodaļas par labu attieksmi! Paldies par smaidiem, profesionalitāti, par siltumu, labo gultas veļu, garšīgo ēdienu. Jutos kā karaliene. Paldies.

Mirdza Čākure

 

Paldies Ķirurģijas nodaļas māsu palīgam Sandrai. Paldies par profesionālu palīdzību mums neierastā situācijā, psiholoģisko atbalstu un neatteikšanos palīdzēt jebkurā laikā. Paldies Tev, Sandriņ!

Iveta Trauliņa un Krista Saulīte

 

Paldies dr. Baurovskim un visam Traumatoloģijas nodaļas kolektīvam. Paldies par sirsnīgo un iejūtīgo attieksmi: gan māsiņas, gan māsas palīgi ļoti jauki izturējās mana apmeklējuma laikā. Lai spēks un izturība šajā smagajā darbā, ko jūs veicat. Paldies!

Mudīte Dubreniece

 

Paldies visiem Neiroloģijas nodaļas darbiniekiem. Paldies par rūpīgu ārstēšanu un galvenais, ka ar tādu darba un cilvēcisku attieksmi, kādu veltāt pacientiem, nav vārdu tādu, cik mīļi aprūpējat.

Jānis Krūmiņš

 

Paldies dr. Jurģim Žusmanim par veikto operāciju, kurā piedalījās vēl citi ārsti. Liels paldies visam apkalpojošam personālam.

Ligita Buraka

 

Paldies ārstējošam ārstam dr. Alfrēdam Lukšam par manis iejūtīgu ārstēšanu. Paldies visam jūsu medicīnas personālam – gan māsiņām, gan māsas palīgiem un visiem, kas parūpējās par manu veselību un ātrāku izveseļošanos.

Vairis Klints

 

Paldies dr. Zeltiņai, māsiņām, personālam no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par iejūtību, sirsnību, attieksmi, profesionalitāti, augsti kvalitatīvo māsas palīgu darbu. Esmu pirmo reizi šajā slimnīcā un saņemu tādu attieksmi un aprūpi pirmo reizi. Pateicos par visu, ko manā labā darījāt. Šeit pacients saņem palīdzību uzreiz, pāriet visas bailes un uztraukums. Šī ir slimnīca, kurā patiešām domā un ārstē pacientus. Fantastiska attieksme – vislabākā slimnīca! Dziļā pateicībā par visu labo, ko darāt! Turpmāk ārstēšos tikai jūsu slimnīcā!

Gunta Krūdena

 

Paldies dr. Benitai Zeltiņai no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par iejūtību, atsaucību un laipnību. Paldies, paldies dakterei par profesionalitāti un iejūtību pret pacientiem.

Ņina Morjakova

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas kolektīvam par cieņu un iecietību, iejūtību un līdzi jušanu, smaidu un uzmundrinājumu, sapratni un labu joku devu. Par profesionalitāti!

Anna Moroza

 

Paldies dr. Ikertei un viņas komandai par iejūtību un sirsnību manis ārstēšanā. Paldies arī māsiņām un māsu palīgiem. Novēlu turpmāk būt tik pat sirsnīgiem un iejūtīgiem pret pacientiem.

Silvija Tadejeva

 

Paldies Vitai Kalītei, Montai Štemerei un Annai no Neiroloģijas nodaļas. Paldies par ļoti atsaucīgu attieksmi, profesionalitāti, rūpīgumu. Esmu ļoti pateicīgs visam personālam par viņu darbu. Darbu dara ļoti sirsnīgi un profesionāli. Liels paldies dakterei Inesei, ļoti laba daktere.

Andris Ābelītis

 

Paldies Hronisko slimību nodaļas dakterei un visām medmāsiņām par ļoti uzmanīgo ārstēšanu un aprūpēšanu.

Laimdota Jurjāne

 

Paldies Ķirurģijas nodaļas visām māsiņām un māsas palīgiem. Paldies par viņu laipnību, iejūtību un profesionalitāti, un attieksmi pret pacientu.

Māris Kūrens

 

Milzīgu paldies saku pilnīgi visam apkalpojošam personālam, kas strādā Neiroloģijas nodaļā. Paldies par tik profesionālu attieksmi pret pacientu. Paldies par pacietību. Paldies, ka pratāt uzklausīt un ieklausīties. Jutos gan apčubināta, gan mīlēta. Nedēļa pagāja ātri, jo jutos gandrīz kā mājās. Novēlu meitenēm izturību, tikpat lielu mīlestību pret savu darbu. Jūs esat īstajā vietā.

Vita

 

Paldies visiem darbiniekiem Traumatoloģijas nodaļā. Paldies par atsaucīgu, korektu darba veikšanu. Un lielu atbalstu manas veselības uzlabošanai. Šīs septiņas dienas jutos kā mazs bērns – aprūpēts, apmazgāts, pabarots utt.

Inese Ratniece

 

Paldies dr. Zvīgulim no Traumatoloģijas nodaļas par veiksmīgu operāciju, kā arī par pēcoperācijas aprūpi. Paldies visam jaukajam kolektīvam, ka vienmēr bija laipni un uzmundrinoši. Gribas novēlēt šiem jaukajiem, patiesi profesionāliem darbiniekiem izturību un spēku turpmāk. Liels paldies arī virtuves darbiniekiem par ļoti garšīgo un bagātīgo maltīti.

Anita Čačka

 

Paldies visam Traumatoloģijas nodaļas kolektīvam par medicīnisko aprūpi.

Sandra Mihailova

 

Paldies Tatjanai Čerepovai no Ķirurģijas nodaļas par cītīgu un precīzu sava darba veikšanu.

Raitis Knostenbergs

 

Paldies dr. Zeltiņai no Neiroloģijas nodaļas par laipno attieksmi un nestandarta situācijas atrisināšanu. Paldies visam nodaļas kolektīvam par laipnību un atsaucību.

Ivars Boikens

 

Paldies Neiroloģijas nodaļas māsām, kas mani aprūpēja. Paldies par pozitīvo attieksmi, par maigajām rokām. Paldies par rūpēm, kas nāk dabiski, lai arī pašām varbūt nav tā labākā diena. Paldies par tik maigu gādīgu apčubināšanu, ka nevienā brīdī nejutos kā slimnīcā.

Kristiāna Bojane

 

Paldies visam Neiroloģijas nodaļas personālam. Paldies dr. Belasovai par sapratni un iecietību, atrodot pareizo diagnozi. Paldies māsiņām par laipnu attieksmi, medicīniskajam personālam par laipnību, humora dzirkstelītes uzturēšanu. Liels, liels paldies par kopā pavadīto laiku un jūsu pacietību ar kašķīgiem un īgniem pacientiem.

Baiba Zurģe

 

Paldies Inesei Blimhenai-Pastarei no Neiroloģijas nodaļas par sniegtajām manipulācijām. Ļoti sirsnīga daktere. Liels paldies jums! Atsevišķs paldies medicīniskajam personālam, ļoti atsaucīgi visi, gan māsiņas, gan māsas palīgi.

Ļena Žeijere

 

Nodzīvojot ilgu mūžu, vecumdienās vajag uzlabot savu veselību. No 2019. gada biju slimnīcā jau trīs reizes, bet sīkāk gribu pateikt dažus vārdus par pēdējo reizi šā gada novembrī  Terapijā 1. Pirmkārt, liels paldies ārstējošai ārstei Ilzei Pilsniburei par viņas attieksmi pret mani, par mierinošiem vārdiem. Liels paldies visām māsiņām un personālam. Sevišķi vēlos pateikties pavāru kolektīvam. Tikai ar savu attieksmi pret padarīto darbu var tik garšīgi pagatavot ēdienu. Garšoja ne tikai man, bet arī pārējiem. Vēlreiz visiem liels paldies!

Sofija Lece

 

 

 

Paldies māsiņai Dacei no neiroloģijas nodaļas par visu skaisto, superīgo attieksmi. Labprāt ierastos vēl vienu reizi šeit, bet labāk satikšos uz ielas ar šiem cilvēkiem.

Guntis Puķe

 

Paldies dr. Lienei Ciemiņai un māsai Jekaterinai Jeremejevai no Aprūpes nodaļas. Mēs, aprūpes nodaļas pacientes, vēlamies pateikties par uzmanīgo un iejūtīgo attieksmi pret slimniekiem dr. Lienei Ciemiņai un māsai Jekaterinai Jeremejevai, kura gatava sniegt palīdzību, kas pat pārsniedz tiešos pienākumus. To var saukt par cilvēcību.

Natālija Gailīte un Inta Dobuma

 

Paldies dr. A. Aleksim, dr. J. Pommerei un dr. A. Apšiniekam par Guntas Slaidiņas ārstēšanu un aprūpi. Sirsnīgs paldies arī visām māsiņām un it sevišķi māsas palīgiem par manas māmulītes apčubināšanu, par sirds siltumu un atbalstu. Lai Dievs Jums visiem dod spēku un gudrību darbā, veicot ikdienas pienākumus.

Gita Numure

 

Paldies Kaivai Pēčai no Rehabilitācijas centra par profesionālu un personalizētu attieksmi un palīdzību. Viņas smaids rada sajūtu, ka viss ir un būs labi. Paldies.

Inita Brengule

 

Paldies Ļubai Pazulei no Rehabilitācijas centra par akūto darbu. Cilvēks – orķestris.

Inita Brengule

 

Paldies māsām un māsas palīgiem no Neiroloģijas nodaļas. Gribu pateikt lielu paldies visām lieliskajām Neiroloģijas nodaļas māsām un māsas palīgiem. Paldies, ka tik ļoti labestīgas un humora pilnas jūs esat. Jūs nenogurstoši izpalīdzat un vienmēr liekat justies pacientam ļoti samīļotam un lolotam.

Elīna Vāne

 

Padies visam Neiroloģijas nodaļas kolektīvam par manu ārstēšanu. Visu, visu labāko jums, paldies par iejūtību, sirsnību slimnīcā. Nekad nebiju tik ilgi gulējusi slimnīcā savos 54 gados un, nokļūstot šeit, bija ļoti skeptiska noskaņa no manas puses, kā būs, kas būs, bet domas mainījās jau pēc nonākšanas palātā. Viss bija vienkārši ideāli – attieksme, rūpes un iejūtība. Vienkārši nav aprakstāms uz tik mazas lapiņas.

Liena Lārmane

 

Paldies Terapijas 1 nodaļas komandai. Paldies par ļoti godprātīgu darbu, iejūtību un uzmanību pret katru pacientu. Ar jokiem un mīlestību veiktie māsiņu, māsu palīgu darbi mani pārsteidza. Es apzinos, ka šis ir ne tikai morāli, bet arī fiziski grūts darbs. Tai pašā laikā jūs visi strādājat ļoti labi sadarbojoties un palīdzot cits citam. Es izsaku pateicību ārstējošai ārstei Bērziņai par viņas profesionalitāti un tiešumu, gādību. Visa komanda strādāja kā “skudru pūznis”, katrs nesa savu “zariņu”, bet visi zināja kopējo mērķi. Liels paldies par garšīgajiem ēdieniem un siltumu. Man šķiet, ja dzīvē viss notiek kā paredzēts, tad man šeit bija jānokļūst, lai saprastu, cik grūta ir daudzu cilvēku dzīve un cik liela ir medicīnas darbinieku mīlestība un sirds.

Viviana Polīte

 

Paldies Ilzei Vibai un Ligitai Auniņai no Ķirurģijas nodaļas. Paldies par labu un pieklājīgu darbu, kas tiek veikts bez aizkavēšanās. Paldies visām māsiņām no Ķirurģijas nodaļas, kuras katru pacientu aprūpēja, ārstēja, kopa, uzklausīja kā mazu bērnu, un tāda kā šī nodaļa, es gribētu, lai ir visas, bet ne tikai Valmierā, bet arī citās slimnīcās. Arī šajā nodaļā strādāja maza augumiņa māsiņa, kurai bija jau sirmi matiņi, arī es viņai saku paldies, ka viņa bija ļoti atsaucīga. Manas mīļās māsiņas, lai jums priecīgi svētki un laimīgs jaunais gads! Jūs esat vislabākās!

Andis Trijēcis

 

Paldies Helēnai Dreimanei no Rehabilitācijas nodaļas. Paldies Helēnas pieejai un paldies par iedziļināšanos klienta situācijā. Šī jaukā speciāliste dara vairāk, nekā no viņas tiek prasīts. Attieksme ir tā, ko sagaida katrs klients un tieši to sagaidīju gan tiekoties pirmo reizi, gan visās pārējās apmeklējuma reizēs. Ceru, ka vadītāja un valde šo novērtēs un jauna, spēcīga speciāliste arī turpmāk palīdzēs klientiem uzlabot veselību. Paldies, Helēna! Ļoti priecājos, ka Jūs satiku un bijāt mana fizioterapeite.

Inita Brengule

 

Paldies Initai Kezikai no Rehabilitācijas nodaļas par patīkamo komunikāciju, izpratni un iedziļināšanos. Patīk ārstes vienkāršība un vienlaikus augstā profesionalitāte, kas veido labu sadarbību gan speciālistu starpā, gan sniedzot palīdzību klientam.

Inita Brengule

 

Paldies Inai Keišai no Rehabilitācijas nodaļas par kvalitatīvi veiktu masāžu, profesionālu attieksmi.

Inita Brengule

Scroll to Top
Skip to content